Henkilötietojen käsittely

Tietosuojalauseke

Päivitetty 24.5.2018

Tämä lauseke koskee niitä OP Koti -verkkosivujen palveluja, jotka OP Ryhmän (jäljempänä myös OP) yritykset tarjoavat.

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille OP Ryhmässä ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Toimimme aina laissa määritellyn hyvän pankki- ja vakuutustavan mukaisesti, ja varmistamme ettei yksityisyytesi vaarannu.

Henkilötietojesi käsittely auttaa meitä palvelemaan sinua paremmin. Keräämme ja käytämme henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen sekä aivan uudenlaisten palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Näin pystymme vastaamaan paremmin sinun tarpeisiisi.

Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on OPsta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Tarjoamme lisätietoja tietosuojasta useimpien yksittäisten palveluiden, tuotteiden, sivustojen ja sovellusten yhteydessä. Näissä tapauksissa annetut lisätiedot ovat ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin.

Tietosuojakäytäntömme voivat hieman muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Mihin tarkoituksiin ja miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle laadukkaita ja yksilöityjä tuotteita ja palveluja sekä parempaa asiakaspalvelua. Haluamme jatkuvasti parantaa ja kehittää laatua ja toiminnallisuutta. Henkilötietojasi voidaan käyttää tuotteidemme, palvelujemme, asiakaspalvelumme sekä myynnin ja markkinointimme kehittämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietojasi käytetään myös OP Ryhmän riskienhallintaan sekä lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Käytämme henkilötietojasi myös asiakasviestintään. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luvallasi tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi myös kohdentaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme sinulle esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme. Tämä voi sisältää OP:n ja kolmansien osapuolten sisällön näyttämistä. Henkilötietojen käsittely auttaa meitä myös kohdentamaan palveluiden kehittämisen investointejamme.

Luvallasi ja lain sallimissa puitteissa voimme yhdistää myös tietyn tuotteemme ja/tai palvelumme yhteydessä kerättyjä tietoja muiden tuotteidemme ja/tai palvelujemme yhteydessä kerättyihin tietoihin.

Mistä saamme henkilötietojasi?

Saamme tietojasi suoraan sinulta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?

Tietojasi käsittelevät vain ne OP Ryhmään kuuluvat yhteisöt, eli palveluntarjoajat, ja niiden työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.

OP Ryhmän yhteisöihin voit tutustua tästä

Ryhmän palveluntarjoajat voivat luovuttaa tietojasi niin ryhmän sisällä kuin sen ulkopuolellekin suoraan lain perusteella tiettyihin käyttötarkoituksiin sekä lisäksi suostumuksellasi. Tietojasi käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Millaisia henkilötietoja sinusta keräämme?

Henkilötietojasi kerätään esimerkiksi tullessasi asiakkaaksemme, tuotteiden ja palveluiden myynnin ja käytön yhteydessä, markkinointikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Keräämme sinusta vain kyseessä olevan tuotteen ja palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Annat meille tietoja esimerkiksi pyytäessäsi palveluja, osallistumalla kyselyihin tai kampanjoihin tai vastaamalla kysymyksiin tarjoamiemme palveluiden yhteydessä. Saamme tietoa myös havainnoimalla sitä, miten käytät palveluitamme.

Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot
  • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, kuten esimerkiksi verkkosivuillamme ja mobiilipalveluissamme keräämme esimerkiksi palveluiden käyttö- ja selaustietoja. Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan tuotteen ja palvelun mukaisesti.

Analytiikan ja evästeiden käyttö

Käytämme OP Ryhmään kuuluvassa OP Kodin verkkopalvelussa ja sovelluksissa erilaisia evästeitä, yksilöiviä tunnisteita ja analytiikkaratkaisuja. Voit vaikuttaa omilla evästeasetuksillasi, mihin käyttötarkoituksiin voimme hyödyntää keräämiämme tietoja. Kerromme tällä sivulla myös miten evästeet toimivat, mitä työkaluja käytämme ja miten yksityisyytesi on suojattu.

Lue lisää

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme tietojasi lain sallimissa puitteissa OP Ryhmän sisällä sekä samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle tai yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten. Lisäksi luovutamme tietoja OP Ryhmän sisällä riskienhallintaa varten.

OP Ryhmä käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamisessa ja luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Sinun oikeutesi asiakkaanamme

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Sinulla on oikeus myös kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinatutkimuksiin ja mielipidekyselyihin ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Miten henkilötietojasi suojataan?

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö, turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen koulutuksilla ja arvioinneilla sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme asianmukaisesti.

Miten huolehdimme lasten yksityisyyden suojasta?

Keräämme ja käsittelemme tietoa alle 15-vuotiaista lapsista pääsääntöisesti heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumuksella.

Miten säilytämme tietojasi ja pidämme ne ajan tasalla?

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tuntemistietojasi säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääsääntöisesti kuusi kuukautta tietojen keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Esitäthän henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt ensisijaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuuden perusteella.

Vastaamme henkilötietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa: tietosuoja(a)op.fi

Tietosuojaseloste