Lisätietoja OP Kodista

Kerromme tällä sivulla ensin kaikkia OP Koteja koskevat yhteiset tiedot. Sen jälkeen jokaista yksittäistä OP Kotia koskevat tiedot.

OP Kodin hinnaston löydät sivuiltamme kohdasta hinnasto.

OP Kodit on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

OP Kodit kuuluvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliittoon, jonka yhteystiedot ovat:

Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Vaihde: +358 9 428 27 007
Email: toimisto@kiinteistonvalitysala.fi
Internet: https://kiinteistonvalitysala.fi/

OP Kodit noudattavat Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n vahvistamaa ohjetta Hyvästä Välitystavasta. Lisätietoja Hyvästä välitystavasta: hyvavalitystapa.fi.

Aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä sekä valvoo niiden toimintaa. Välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Yrityskohtaisissa tiedossa ilmoitetaan kunkin yrityksen osalta valvovan aluehallintoviraston tiedot.

Jokaisella OP Kodilla on vastuuvakuutus, joka täyttää Lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 8 §:ssä säädetyt edellytykset. Alla on kerrottu kunkin yrityksen osalta erikseen se vakuutusyhtiö, jossa vakuutus on voimassa.

Jos tarvitset neuvontaa ja ohjeita omassa asiassasi, voit ottaa yhteyttä kuluttajaoikeusneuvojaan. Valtakunnallinen neuvontanumero on 071 873 1901. Kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä myös sähköisellä lomakkeella, joka on osoitteessa www.kuluttajaneuvonta.fi.

Voit myös tehdä valituksen Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa suosituksia asuntokauppa-, vuokra-asunto- ja asumisoikeusasuntoja koskevissa riidoissa. Lisätietoja: www.kuluttajariita.fi

OP Kodit