Sivuston käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot OP Koti -verkkosivujen käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät OP Koti -verkkosivuja. Käymällä näillä sivuilla hyväksyt ehdot.

Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.

OP Koti -verkkosivut on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

OP Koti -portaalin palveluntarjoajalla (OP Osuuskunta) on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai sulkea sivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Palveluntarjoaja

Palveluntarjoajat

Sivuilla voi olla OP Kotien, OP Osuuskunnan, osuuspankkien sekä muiden OP Ryhmän yhteisöjen ja ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Sivuston pääasiallisena palveluntarjoajana toimii OP Osuuskunta.

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot:

Nimi:
OP Osuuskunta
Y-tunnus:
2241010-7
Osoite:
PL 909, 00101 Helsinki
Puhelinnumero:
010 252 010
Sähköpostiosoite:
opkoti@op.fi

Muut palveluntarjoajat

Muiden OP Ryhmään kuuluvien palveluntarjoajien sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä. Kukin palveluntarjoaja vastaa OP Koti -verkkosivuille tuottamastaan sisällöstä itsenäisesti ja ensisijaisesti suhteessa OP Osuuskuntaan.

Valvontaviranomainen

OP Ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten, rahasto- ja sijoitusyhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103, 00101 Helsinki
Puhelinneuvonta: 0800 0 5099 ti klo 9–10 ja to klo 14–15

Kiinteistönvälitysliiketoimintaa valvoo Aluehallintovirasto. Valvonnasta vastaavan alueellisen AVIn tiedot: www.avi.fi

Aluehallintovirastojen puhelinvaihteet:

  • Etelä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 000
  • Itä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 016 800
  • Lounais-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 018 000
  • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 018 450
  • Pohjois-Suomen AVI, puhelinvaihde: 0295 017 500
  • Lapin AVI, puhelinvaihde: 0295 017 300

Palveluntarjoajan vastuu

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa palveluntarjoajista sekä tarjottavista palveluista. Sivuston sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Sivuilla annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna, kehotuksena tai neuvona oikeustoimen tekemiseen. Palvelun sisällölle, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä, mukaan lukien ulkopuolisten palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja toimii vain tietojen välittäjänä, eikä se ole osapuolena mahdollisissa käyttäjien välisissä yhteydenottopyyntöjen kautta syntyneissä toimeksiantosopimuksissa tai muissa sopimuksissa eikä palveluntarjoajaa kohtaan voida esittää mitään vaatimuksia käyttäjien välisten sopimusten tai toimeksiantojen perusteella.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelunkäyttäjien välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään seurauksista, mukaan lukien välittömästi tai välillisesti aiheutuneet vahingot, jotka ovat seurausta tämän internetpalvelun tai kolmannen osapuolen sivustolle linkitetyn sivuston neuvosta, muusta informaatiosta, käytöstä tai toiminnasta

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin OP Ryhmään kuuluvalle yritykselle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Sivujen käyttäjiä huomautetaan, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.