Vastuullisuus on yksi OP Kodin ja OP Ryhmän kolmesta arvosta: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. OP Kodin vastuullisuusohjelma pohjautuu OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaan ja sen toimenpiteet keskittyvät ilmaston ja ympäristön suojeluun, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen sekä hyvään hallintotapaan. Vastuullisuus kuuluu OP Kodissa meidän jokaisen arkeen.

Vastuullisuuden osa-alueet

https://images.ctfassets.net/z61fiw6yio7x/4jixwyjnu5M3AoRjFKoNHC/1a3c86c44609322175dc2909ab76daf7/jarvenranta_pallo_200x200.jpg

Ilmasto ja ympäristö

https://images.ctfassets.net/z61fiw6yio7x/2fnGnT79fFvxmi8NvI15TJ/cc94fe6c57307c9780e067671e93ba43/lapset_pallo_200x200.jpg

Ihmiset ja yhteisöt

https://images.ctfassets.net/z61fiw6yio7x/txBe8JtBVC64fyhfzoUDr/7cd0192db85efdbba928ff23a3ce545f/pariskunta_pallo_200x200.jpg

Hyvä hallintotapa

Lahjoitamme jokaisesta asuntokaupasta 20 € Lastenklinikoiden Kummeille

Asiakkaaksi OP Kotiin?

Töihin OP Kotiin?