Isännöinnin perustehtävä on huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa taloyhtiön hallituksen kanssa sovitun mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Isännöintiä yhteistyössä taloyhtiön kanssa

Isännöinnillä on merkittävä rooli myös taloyhtiön johtamisessa ja talouden hoitamisessa, sillä isännöitsijä on taloyhtiön hallituksen läheinen työpari. Isännöitsijä sopii yhdessä hallituksen kanssa tavoitteet päivittäiselle isännöinnille, kuten taloyhtiön hallintoon ja kirjanpitoon liittyvät käytännöt. Isännöitsijä ja hallitus määrittelevät yhdessä myös pidemmän tähtäimen strategiset tavoitteet. Näin voidaan varmistua yhdessä siitä, että taloyhtiön arki sujuu, ja kiinteistön arvo säilyy. Isännöinti tekee asumisesta vaivatonta ja pitää asumiskustannukset kohtuullisina. Isännöinnin kokemus ja asiantuntemus auttavat taloyhtiöiden hallitusta ja osakkaita päätöksenteossa esimerkiksi isojen peruskorjausurakoiden kohdalla. Isännöitsijän tekemä työ näkyykin parhaimmillaan tyytyväisinä taloyhtiön asukkaina.

Isännöitsijän tehtävänä on myös koordinoida taloyhtiön eri toimintoja, kuten huoltoyhtiön toimintaa ja taloyhtiön projekteja. Yhdessä hallitus ja isännöitsijä kehittävät kiinteistön arvoa ja huolehtivat sen kunnosta. Isännöitsijän ja huoltoyhtiön vastuut sekä tehtävänjako ovat sopimuskohtaisia. Tyypillisesti huoltoyhtiö huolehtii mm. kiinteistön ja pihan kunnossapidosta.

OP Kodin isännöinti

Haluamme jatkuvasti kehittää palveluitamme yhä paremmiksi ja helpommiksi myös asukkaille. Nykyaikaiseen isännöintipalveluun liittyvät vahvasti digipalvelut ja sähköisen asioinnin mahdollisuus: isännöinnissämme olevilla yhtiöillä on käytössä omat Asukassivut, joiden kautta hoituvat helposti sekä viestintä että sähköinen asiointi. Pidämme OP Kodin isännöinnissä tärkeänä, että asiakkaamme voivat hoitaa asumisen asioitaan sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta.