Asuntomarkkinoiden hiljaiset viikot jatkuvat - OP Kodin kauppamäärä helmikuussa edelleen viime vuotta jäljessä, pientä piristymistä nähtävissä myyntitoimeksiannoissa

Helmikuussa OP Kodin kautta tehtiin 602 asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa, mikä on 38 prosenttia viime vuotta vähemmän. Asuntokauppojen määrä ei siis ole kääntynyt vieläkään nousuun, mutta pientä valoa tunnelin päähän tuo uusien myyntitoimeksiantojen määrän kehitys. Käytettyjä ja uusia asuntoja ja kiinteistöjä myytiin OP Kodin kautta helmikuussa 38 prosenttia viime vuotta vähemmän. Määrä on edelliskuukausien tasolla, sillä myös joulu- ja tammikuussa OP Kodin välittämien asunto- ja kiinteistökauppojen määrä oli 40 prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna. OP Kodin myyntiluvuissa ei siis vielä näy piristymisen merkkejä.

– Totta kai toivomme ja odotamme asuntomarkkinoiden virkistyvän, mutta kauppamäärätilastojemme perusteella ei ole vielä merkkejä käänteestä parempaan, OP Kodin johtaja Lasse Palovaara sanoo. Jo tammikuussa OP Kodin välittäjiltä kuului varovaisia hiljaisia signaaleja markkinoiden vilkastumisesta, ja nyt siitä on näkyvissä hentoja merkkejä tilastoissakin. Uusien myyntitoimeksiantojen määrä on viime viikkojen aikana noussut samalle tasolle kuin vuosi sitten.

– Vielä viime vuoden lopussa uusien myyntitoimeksiantojen määrä oli yli 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2021. Muutaman viime viikon aikana toimeksiantojen määrä on noussut edellisvuoden tasolle, mitä voi pitää pienenä merkkinä siitä, että ehkä pahin vaihe voisi olla jo menossa ohi, Palovaara arvioi.

Ei merkkejä patoutuneen kysynnän purkautumisesta

Toinen merkki mahdollisesta hiljaisen ajan taittumisesta on se, että asuntojen myyntiaikojen pidentyminen näyttää helmikuussa pysähtyneen.

– Viime vuoden kesäkuussa asuntojen keskimääräinen myyntiaika oli OP Kodissa noin kaksi ja puoli kuukautta. Tammikuussa tämä aika oli pidentynyt jo noin neljään kuukauteen. Helmikuun osalta saamme tarkat luvut vasta hieman viiveellä, mutta jo nyt näemme, että keskimääräinen myyntiaika on laskenut useita päiviä tammikuusta, Palovaara sanoo. Kevään aikana nähdään, jatkuuko asuntojen myyntiaikojen lyheneminen ja muuttuvatko lisääntyneet myyntitoimeksiannot myös toteutuneiksi kaupoiksi. OP Kodissa ei alkuvuoden tilanteen perusteella kuitenkaan uskota äkkikäänteeseen asuntomarkkinoilla.

– En usko, että keväällä nähdään mitään merkittävää ryntäystä, vaan asuntomarkkinat vilkastuvat vähitellen, normaalin vuosisyklin siivittämänä eli kauppa vilkastuu kevättä kohti. Moni on verrannut tilannetta koronakevääseen 2020 ja puhunut asuntokaupan tulpasta tai patoutuneen kysynnän purkautumisesta, mutta en tunnista tämänvuotisessa tilanteessa samankaltaisuutta, Palovaara sanoo.

– Koronan alkaminen pysäytti myös asuntokaupan hetkellisesti, mutta koronan hellittäessä piileville asunnonvaihtotarpeille tuli tilaa purkautua, ja halpa lainaraha vauhditti kauppaa. Nyt korot ovat kuitenkin nousseet, eikä uusia patoutuneita asuntotarpeita ole ehtinyt koronan jälkeisenä aikana merkittävästi syntyä. Osalla asuntovelallisista korontarkistuspäivä on vasta tulossa. Silloin monen päähuomio kohdistunee siihen, kuinka omat tulot saa tasapainotettua nousseiden lainakustannusten kanssa, Palovaara toteaa.

Lisätiedot medialle: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi