Kuntotarkastus
Teetä kuntotarkastus selvittääksesi asunnon tai talon todellinen kunto. Ajoissa havaitun vaurion tai puutteen korjaaminen tulee halvemmaksi, kuin piilevän vaurion laajentuminen ajan saatossa.

Kuntotarkastus tuo turvaa kodin ostajalle ja myyjälle

Omalta kodilta toivotaan tilaa, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Jotta uusi koti on itselle ja perheelle paras mahdollinen turvasatama, on ennen ostopäätöstä tärkeää varmistua uuden kodin kunnosta.

Asunnon kuntotarkastuksella tuotetaan puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskeistä, sekä niihin liittyvistä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastus on hyvä tehdä aina kiinteistön kaupan yhteydessä, jotta sekä myyjä että ostaja saavat mustaa valkoisella kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista. Näin vältytään mahdollisilta kiistoilta tulevaisuudessa.

Näin valmistaudut kuntotarkastukseen

Kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastaja voi haluta haastatella kodin asukasta. Haastattelun tavoitteena on hankkia kuntotarkastajan tarvitsemia tietoja kuntotarkastuksen sisällön tarkentamiseksi, sekä auttaa myyjää täyttämään asuntokauppalaissa tai maakaaressa määriteltyä tiedonantovelvollisuutta. Asunto-osakeyhtiöissä haastatellaan mahdollisuuksien mukaan myös isännöitsijää – kuntotarkastuksen tilaajan tulee selvittää yhtiöjärjestyksen mukainen kunnossapidon vastuunjako.

Tarkastuksen tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat kuntotarkastajan käyttöön tarkastuksen ajaksi. Olennaisia asiakirjoja ovat mm:

  • pohjapiirros*, rakennuslupapiirustukset, muutospiirustukset
  • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset sekä -työselitykset huoltokirjat* tms.
  • öljysäiliön tarkastuspöytäkirja
  • rakennepiirustukset ja työselitykset
  • isännöitsijäntodistus*
  • lopputarkastuspöytäkirja(t)
  • kuntoarviot* ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit*
  • selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (haja-asutusalueella)

Jos asut kerrostalohuoneistossa, tähdellä* merkityt asiakirjat riittävät. Kuntotarkastaja voi pyytää nähtäviksi myös palotarkastusasiakirjan, energiatodistukset, vedeneristystarkastuspöytäkirjat ja terveydensuojeluviranomaisen tarkastuspöytäkirjat, mikäli kohteesta sellaisia on tehty.

Varaa riittävästi aikaa ennen kuntotarkastusta, sillä kodin eri tilat ja mahdollinen piha tulee valmistella tarkastusta varten. Saat kuntotarkastajalta ennakkoon täsmälliset ohjeet valmistautumista varten. Tavallisesti muun muassa keittiön allaskaapit ja vesi- ja viemärijohtoja sisältävät kaapit pitää tyhjentää irtotavaroista, märkätilojen ja varastotilojen lattiat tulee raivata tyhjiksi ja maanvastaisten seinien sekä ulkoseinien viereltä pitää siirtää irtotavarat.

Tarve kuntotarkastukselle?

Jätä palveluhaun kautta yhteydenottopyyntö.

Helpotusta arjen yllättäviin
haasteisiin

Lainan myöntää OP-Korttiyhtiö Oyj